#44: Om psykedelika i behandling av psykiske lidelser – med Tor-Morten Kvam

LSD og andre psykedelika er stoffer som midlertidig forandrer menneskers bevissthetstilstand. Grunnet uvettig bruk på 1960-tallet ble stoffene stigmatisert og forbudt.

Siden starten på 2000-tallet har forskning på bruk av psykedelika for behandling av psykiske lidelser som angst og depresjon skutt fart, med svært lovende resultater.

Dagens gjest er overlege og psykiater ved Sykehuset Østfold hvor slik behandling tilbys.

Lenke til bok om psykedelika (som både Kvam og jeg syntes var utmerket):

Lenke til nettsted med informasjon om forskning på psykedelika:

Podcasten ble spilt inn 24. juni 2021 og varer 1 time og 35 minutter.

2 replies on “#44: Om psykedelika i behandling av psykiske lidelser – med Tor-Morten Kvam”

Veldig interessant.
Men jeg opplever at intervjuer gir for lite rom til gjesten. Mye avbrytelser for å fortelle selv. Istedenfor å stille spørsmål til gjesten og lytte litt mer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *