Hjernen

Podcast #44: Om psykedelika i behandling av psykiske lidelser – med Tor-Morten Kvam (1:34)

Podcast #40: Om å ta beslutninger – med Jan-Ole Hesselberg (1:45)

Podcast #38: Om sjakk – med Atle Grønn (2:27)

Podcast #36:  On consciousness – with Christof Koch (2:04)

Podcast #28:  Om hjerneforskning og Human Brain Project – med Jan Bjaalie og Hans Ekkehard Plesser (2:05)

Podcast #19: Om kreativitet – med Hilde Østby (2:28)

Podcast #11:  On AI and the underlying algorithms – with Terrence Sejnowski (1:53)

Podcast #4:   Om hukommelse – med Hilde Østby (1:33)

Podcast #2:   Om hjernen – med Kaja Nordengen (1:27)