Kjemi

Podcast #43: Om å stoppe aldring – med Hilde Loge Nilsen (1:31)

Podcast #41: Om statistikk, liv og vitenskapsformidling – med Jo Røislien (2:04)

Podcast #39: Om status for koronavaksiner – med Gunnveig Grødeland (1:12)

Podcast #33:  Om løsninger på klimakrisen – med Anja Røyne (1:59)

Podcast #32:  Om vaksiner, spesielt koronavaksiner – med Gunnveig Grødeland (1:32)

Podcast #21:  Om koronaviruset, en oppdatering – med Anne Spurkland (2:12)

Podcast #20:  On quantum biology – with Johnjoe McFadden (1:16)

Podcast #18:  Om bakterier – med Jessica Lønn-Stensrud (2:00)

Podcast #14:  Om koronaviruset – med Anne Spurkland (2:06)

Podcast #5:   Om grunnstoffer – med Anja Røyne (1:40)

Podcast #3:   Om mat – med Birger Svihus (1:24)