#28: Om hjerneforskning og Human Brain Project – med Jan Bjaalie og Hans Ekkehard Plesser

Til tross for enorm forskningsinnsats er vår kunnskap om hjernen fortsatt begrenset, og legevitenskapen har i dag lite å tilby pasienter med alvorlige hjernesykdommer som Alzheimers demens eller schizofreni.

I EUs Human Brain Project bruker vi metoder fra informatikk og fysikk for å øke forståelsen. I podcasten, tatt opp under Forskningsdagene 2020, diskuterer jeg tematikken med to av mine prosjektkolleger.

Podcasten ble spilt inn 23. september 2020 og varer 2 timer og 5 minutter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *