#68: Om renter – med Svein Harald Øygard

Renta, dvs. prisen for å låne penger, er det viktigste tallet som bestemmer økonomien i samfunnet vårt.

Renta bestemmes hovedsakelig av styringsrenta som settes av sentralbanksjefen i Norges Bank fire ganger i året.

Dagens gjest var sentralbanksjef på Island i 2009 og forteller hvilke faktorer sentralbanker vurderer når det viktige valget skal tas. For hvis renten er for lav kan det bli skadelig inflasjon, og hvis den er for høy kan økonomien kveles.

Svein Harald har vært i podcasten før. I podcast #5 snakket han om hvordan det var å være sentralbanksjef på Island og i podcast #10 var han med i et panel hvor vi diskuterte hvordan vi skal kunne gi alle mennesker gode liv uten å ødelegge miljøet.

Link til bok av Svein Harald om Islands finanskrise og hans tid som sentralbanksjef der:

Episoden er spilt inn i 1. desember 2022 og varer i 1 time og 46 minutter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *