#56: Om romteleskopet James Webb – med Håkon Dahle

Første juledag ble romteleskopet James Webb sendt ut, det første store romteleskopet siden Hubble-teleskopet ble sendt ut i 1990. 

Hvis alt går etter planen, vil James Webb de neste 20 årene gi oss ny informasjon om universet da de første stjernene ble dannet, om muligheter for liv på planeter på våre nabostjerner, og mye annet.

Dagens gjest er enda mer spent enn oss andre. Han forsker på astrofysikk og har allerede sikret seg observasjonstid. 

Episoden er spilt inn i 8. februar 2022 og varer i 2 timer og 1 minutt.

One reply on “#56: Om romteleskopet James Webb – med Håkon Dahle”

hei og takk til begge for fascinerende episode. Jeg fikk ikke helt tak i sammenhengen mellom graden av rødforskyvning og avstanden til objektet som observeres. Vil det ikke være slik at hvis det kun var en radiell bevegelse fra observatør til objekt ville rødforskyvningen kun være avhengig av hastighetsdifferanse? Med annen relativ bane vil ( i alle fall når det gjelder doppler) vinkeldifferansen gjøre at frekvensforskjellen endres med tid og distanse. Det vil vel også være tilfelle med objekter i rommet, men kan man skille eksakt mellom frekvensendring som skyldes a) avstand og b) som skyldes forskjell i bane?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *