#47: Om klimakrisen – med Bjørn Samset

I høst kom boka «2070 – alt du lurer på om klimakrisen, og hvordan vi kan komme oss forbi den» ut.

Der beskriver dagens gjest, klimafysiker ved CICERO i Oslo, hvorfor våre utslipp av klimagasser som CO2 truer klimaet, men også hvordan klimaet kan reddes ved at vi blir karbonnøytrale i 2070, dvs. at det da fanges inn like mye CO2 som det slippes ut.

I live-podcasten, innspilt på Universitetsbiblioteket på NMBU, diskuteres utfordringen og mulige veier til målet.

Takk til miljøfysikkstudent Rakel Tzeng-Ohn Steensen for organisering av spørsmålene fra salen i slutten av podcasten.

Link til bok:

Bjørn har vært gjest i Vett og vitenskap flere ganger før. I podcast #12 snakket vi om fysikken bak klimakrisen og i podcast #10 var han med i et panel hvor vi diskuterte hvordan vi skal kunne gi alle mennesker gode liv uten å ødelegge miljøet.

Podcasten ble spilt inn 21. september 2021 og varer 1 time og 58 minutter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *