#37: Om naturkrisa – med Anne Sverdrup-Thygeson

Verden samler seg nå for å løse klimakrisa, men miljø er mer enn klima.

FNs naturpanel la i 2019 fram en dyster rapport om naturens tilstand. Menneskene har endret 75% av miljøet på land, mennesker og våre husdyr utgjør nå 96% av kjøttvekta til alle pattedyr, og 1 million andre arter står i fare for utryddelse.

Dagens gjest har nylig skrevet boka «På naturens skuldre», og vi diskuterer de mange godene naturen gir oss og hvorfor den må beskyttes.

Link til bøker av Anne Sverdrup-Thygeson:

Anne har vært gjest i Vett og vitenskap flere ganger før. I podcast #6 snakket vi om insekter, og i podcast #10 var hun med i et panel hvor vi diskuterte hvordan vi skal kunne gi alle mennesker gode liv uten å ødelegge miljøet.

Podcasten ble spilt inn 23. februar 2021 og varer 2 timer og 1 minutt.

2 replies on “#37: Om naturkrisa – med Anne Sverdrup-Thygeson”

Tenk at Anne Sverdrup Thygeson er den første til å fokusere denne virkeligheten fra det akademiske miljø på ås. De andre miljøene har bidratt til ødeleggelsen med sin kunnskap.
Et tankekors.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *