#18: Om bakterier – med Jessica Lønn-Stensrud

Mikroorganismer som bakterier og virus har kanskje vært den største trusselen mot menneskers liv og helse gjennom tidene.

Denne våren er det et virus som skaper problemer.  Under svartedauden var det en bakterie.

Dagens gjest forsker på bakterier og er opptatt av å formilde at bakterier ikke bare er våre fiender.

I podcasten diskuterer vi hva bakterier er, hvor de finnes, hva de er godt for, og hvordan vi kan beskytte oss mot de farlige variantene.

Linker til Jessica Lønn-Stensruds bøker om bakterier:

Podcasten ble spilt inn 4. mars 2020 og varer 2 timer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *